Asociația LIVE TO SAVE LIVES - Trăiesc pentru a salva vieți

Asociația LIVE TO SAVE LIVES
Trăiesc pentru a salva vieți

Despre voluntariat

Voluntariatul este activitatea umanitară desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, cunoștințele, talentele, devotamentul și empatia în sprijinul altora fără sprijinul unei recompense de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicat.
În activitatea voluntarului, stau la bază 4 principii definitorii și sunt diferite de activități similare (precum internshipul/practica, etc):
Mișcarea de voluntariat în Romania este susținută de o infrastructură bazata pe:
Legislație (În România, activitățile de voluntariat sunt reglementate printr-o lege specială)
Organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) și instituțiile care implică voluntari (inclusiv centre locale de voluntariat, dar și filiale ale organizațiilor internaționale active în domeniul voluntariatului
Persoanele care se implica sau doresc sa se implice ca voluntari
Programe de schimburi internaționale de voluntari (de ex. Corpul European de Solidaritate)
Liniile de finanțare publice sau private care sprijină proiecte în domeniul voluntariatului (Corpul European de Solidaritate, Erasmus+, CEE Trust, EEA Grants, Programul de cooperare elvețiano-român, etc.)
Legislație:
Legea 78, 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania, în vigoare din 26 iulie 2014. Această lege înlocuiește Legea Voluntariatului 195/2001, rectificata în 2002 și respectiv 2006.