Asociația LIVE TO SAVE LIVES - Trăiesc pentru a salva vieți

Asociația LIVE TO SAVE LIVES
Trăiesc pentru a salva vieți

O șansă la tratament

Această tombolă are ca scop strângerea de fonduri necesare acțiunilor noastre de sprijin a micuței premature Sedra afecțiuni cardiace grave care necesită la venirea în țară de consulturi medicale multidisciplinare și asistență specială pentru a învăța tânăra familie să o îngrijească.
Prin amabilitatea firmei ACADORO BEAUTY SRL ca sponsor unic al acestei tombole, ce oferă o gamă de produse cosmetice profesionale ”SALON SELECCTION” destinate atât femeilor dar și bărbaților produse în SPANIA.
Valoarea totală a tombolei este de 4.449 lei. Sumele strânse prin această tombolă vor ajuta o persoană cu afecțiune oncologică să ajungă la tratament în Germania. Suma necesară depășește cu mult costurile necesare transferului medical aerian.
Biletele cumpărate în cadrul acestei tombole sunt înregistrate ca și donații și nu vor fi eliberate facturi sau chitanțe.

Prețul unui bilet este în valoare de 30 lei. Iar pentru înscriere, trebuie să faceți dovada plăți prin extras bancar sau print screen a tranzacției ca și comment la postare pe facebook.
Tombola va începe pe data de 31.10.2021 orele 22:00, iar prima extragere va avea loc în data de 01.11.2021 orele 22:00.
Tombola va avea o extragere zilnică a unui premiu în valoare de 196 lei în zilele 1-3 și 315 lei în zilele 4-6,
Mica extragere va avea în ziua 6 unde participanți care au cumpărat un bilet în zilele 1-6 pot câștiga un premiu în valoare de 966 lei.
Marea extragere va avea loc în ziua 7 unde cei care au cumpărat un bilet în zilele 1-7 vor putea câștiga două premii în valoare 2.916 lei.

Art 1. Organizator tombolă

(1) Organizatorul tombolei “O șansă la tratament” Asociația LIVE TO SAVE LIVES, Organizație non-profit, cu sediul în Str. Șos. Vergului Nr. 67, Bl.15D, Sc. A, Et. 9, Ap. 54, camera 1, Sector 2, București, Romania, înregistrată în Registrul Național al Organizațiilor Non Guvernamentale, nr. 3/22.01.2020, având codul unic de înregistrare 42148801

(2) Participanții la tombolă „O șansă la tratament” organizată de Asociația LIVE TO SAVE LIVES sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor menționate mai jos.

(3) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, fiind disponibil oricărui solicitant pe întreaga durata a campaniei, accesând site-ul https://livetosavelives.ro/tombola.

(4) Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site-ul https://livetosavelives.ro/tombola, cu cel puțin 24 de ore înainte.

Art 2. Perioada tombolei și aria de desfășurare

 • Tombola „O șansă la tratament” se va derula în pe o perioadă de 7 zile, între 31 Octombrie 2021 – 07 Noiembrie 2021 (inclusiv), urmând a fi organizată și desfășurată pentru toți cei care au achiziționat un bilet de tombolă, conform mecanismului prezentat la articolului 4 din prezentul regulament.

Art 3. Drept de participare

(1) La tombola „O șansă la tratament” au dreptul sa participe persoanele fizice cu vârsta peste 14 ani care au cumpărat un bilet de tombolă în valoare de 30 lei și care au transmis dovada cumpărări acestui bilet în intervalul 31 Octombrie 2021 – 07 Noiembrie 2021 (inclusiv).

(2) Participarea la aceasta tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

Art 4. Mecanismul de desfășurare a tombolei

 • Pentru a participa la această Tombolă, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 • au cumpărat un bilet de tombolă în intervalul 31 Octombrie 2021 – 07 Noiembrie 2021 (inclusiv) și care au postat dovada achitări biletului (donație cu textul – TOMBOLĂ-) prin postare publică ca și comment;
 • valoarea minima a biletului este de 30 lei;
 • numărul minim de persoane participante la tombolă trebuie să fie zilnic de 20 de persoane pentru extragerea zilnică în care se va câștiga un premiu constând într-un tratament cosmetic profesional.
 • În zilele 1-3 persoanele participante vor câștiga un set de ”tratament profesional avansat împotriva căderii părului” în valoare de 196 lei.
 • În zilele 4-6 persoanele participante vor câștiga un set ”Pack Homme” destinat bărbaților în valoare de 315 lei.
 • Numărul de persoane minim necesar pentru câștigarea marelui premiu ale tombolei trebuie să fie de cel puțin 150 de persoane intervalul 31 Octombrie 2021 – 07 Noiembrie 2021 (inclusiv)
 • Marea extragere va avea loc în data de 07.11.2021 unde vor fi extrase două bilete câștigătoare, unul care va avea posibilitate de câștiga o placă de păr profesională ediție limitată în valoare de 966 lei și marele premiu al tombolei, unde câștigătorul/câștigătoarea va primi un uscător de păr profesional în valoare de 1950 lei.

(2) Participanții sunt responsabili pentru corectitudinea și autenticitatea datelor personale înscrise în tombolă. Orice eroare în transmiterea datelor nu atrage răspunderea Organizatorului.

(3) Toate persoanele care îndeplinesc condițiile stipulate la art. 4, alin (1) vor participa la tragerea la sorti din 07 Noiembrie 2021, în urma căreia se vor acorda marele premiu, un Uscător de păr Profesional în valoare de 1960 lei.

Art 5. Tragerea la sorți

(1) Tragerea la sorți (extragerea zilnică) se va efectua electronic în fiecare zi, începând cu data de 01 Noiembrie 2021 orele 22:00 până-n data de 06 noiembrie 2021 inclusiv. această extragere se va face live în mediul online pe facebook pe pagina oficială a asociației LIVE TO SAVE LIVES în prezența unei comisii alcătuite din reprezentanți ai Organizatorului și unde va fi anunțat biletul câștigător.

(2) Tragerea la sorti electronică presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta câștigătorul din baza de date ce cuprinde toate biletele achiziționate, cumulativ, condițiile menționate la art . 4, alin (1).

(3) La tragerea la sorți se vor extrage: un câștigător și o rezervă. Se va apela la rezervă în cazul în care, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu Participantul extras câștigător în termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puțin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei sau câștigătorul se afla în imposibilitatea de a beneficia de premiu.

(4) Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorii în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorti, pe e-mail și/sau prin mijloace telefonice, pentru anunțarea premiului câștigat, a modalității de intrare în posesia premiului. În cazul în care în termen de 5 zile lucrătoare nu se primește confirmarea de la câștigător sau câștigătorul nu dovedește îndeplinirea condițiilor de la art. 4 alin. (1), prin documente (confirmare plată) sau anunță ca nu poate beneficia de premiu, premiul va fi acordat persoanei imediat următoare de pe lista de rezerve, în ordinea tragerii la sorti, câștigătorul inițial pierzând orice drept de a invoca pretenții în legătură cu premiul. Fiecare rezerva va avea la dispoziție un termen de 5 zile lucrătoare pentru a confirma primirea mesajului și a face dovada îndeplinirii condițiilor de validare a premiului.

(5) Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unui alte persoane fizice sau juridice.

Art 6. Premii

 • În această tombolă, vor fi oferite 8 premii conform cu mecanismul descris la Art. 4.,după cum urmează:
 • 3 seturi de ”tratament profesional avansat împotriva căderii părului” în valoare de 196 lei.
 • 3 seturi de ”Pack Homme” destinat bărbaților în valoare de 315 lei.
 • O placă de păr profesională în valoare de 966 lei.
 • Un uscător de păr ”ZEUS” profesional în valoare de 1950 lei.

(2) Valoarea totală a premiilor este de 4.449 lei.

(3) produsele au garanția producătorului de la data achiziționării. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

(4) Organizatorul nu poartă nicio răspundere pentru eventualele reclamații cu privire modul de folosire a produselor câștigate în cadrul tombolei.

(5) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(6) Lista câștigătorilor va fi făcută publica pe https://livetosavelives.ro/tombola, începând cu data de 04.11.2021.

Art 7. Protecția datelor personale

(1) Asociația LIVE TO SAVE LIVES – se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în ceea ce privește prelucrarea datelor personale colectate pe perioada Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la Campanie au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justiției (art.18). Daca unul dintre participanți nu dorește ca datele sale personale sa fie folosite în scopurile menționate mai sus sau dacă vrea să corecteze sau sa modifice informațiile oferite, va face o cerere scrisa în acest sens, datată și semnată și trimisă la adresa de e-mail: info@livetosavelives.ro

Art 8. Regulamentul tombolei

(1) Regulamentul tombolei „O șansă la tratament” este disponibil gratuit pe https://livetosavelives.ro/tombola sau se pot solicita informații prin e-mail info@livetosavelives.ro.

Art 9. Litigii

(1) Eventualele litigii apărute intre Asociația LIVE TO SAVE LIVES Și participanții la tombolă se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente material din municipiul București.

Art 10. Întreruperea Tombolei

 • Tombola poate încetă înainte de termen în cazul nu se întrunește numărul minim de participare, apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Tombola, printr-o decizie unilaterală a Organizatorului sau numărului mic de participanți la tombolă.

(2) Situațiilor avute în vedere la art. 10 le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nici o obligație către Participanți, cu privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art 11. Taxe și impozite aferente

(1) Organizatorul, se obligă să plătească taxele de curier pe teritoriul țării. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata altor taxe sau a altor obligații financiare aferente legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina persoanei câștigătoare.

Art 13. Diverse

(1) Prin participarea la tombola „O șansă la tratament” participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Tombola „O șansă la tratament” organizată de Asociația LIVE TO SAVE LIVES poate fi întreruptă sau poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua desfășurarea acestei tombole. Întreruperea sau încetarea acestei tombole se va comunica participanților prin publicare pe pagina de facebook și pe pagina web https://livetosavelives.ro/tombola.

Cont lei IBAN:   RO74BTRLRONCRT0517167502

Cont euro IBAN: RO24BTRLEURCRT0517167502

Revolut

+40 787 556 000

  Pachet exclusiv este compus din șampon, loțiune și extract pentru recuperarea sănătății părului, redându-i vigoarea și forța
– Pachetul conține 12 flacoane de B-trixil complex revitalizant
– Șampon pentru tratament specific cu B-trixil complex revitalizant
– Loțiune specifică mențineri și hidratării cu B-trixil complex revitalizant
– Spray de fixare ”Hair to go”

 Pachet exclusiv pentru bărbați format din șampon, loțiune și gel, tratament împotriva căderii părului
– Energie Lotion – previne subțierea parului, este o loțiune spray-on pentru tratamentul specific al părului care se rărește, care ajută la normalizarea ciclului de creștere a părului.
– Energie Shampoing – este un șampon de tratament specific cu componente care asigură părului substanțe nutritive pentru a ajuta la reducerea căderii părului. Curățare extrem de delicată.
– Gelul – conține vitamine care întăresc parul, îmbunătățind corpul, grosimea si vitalitatea. Cu efect de întinerire a scalpului.
Placă de păr profesională THERAPY – PINK EDITION – Tritech system (placă cu inflaroși, ceramică și titan), placa de păr THERAPY este destinată profesioniștilor în îngrijirea părului, produs de SARLEM COSMETICS SPANIA
Uscătorul de păr ZEUS profesional – are o tehnologie ”Oxy Active” cu efect antibacterian și care nu distruge culoarea părului sau a firelor de păr


– Tritech system (placă cu inflaroși, ceramică și titan), placa de păr THERAPY este destinată profesioniștilor în îngrijirea părului, produs de SARLEM COSMETICS SPANIA
Uscătorul de păr ZEUS profesional – are o tehnologie ”Oxy Active” cu efect antibacterian și care nu distruge culoarea părului sau a firelor de păr

  Are o tehnologie ”Oxy Active” cu efect antibacterian și care nu distruge culoarea părului sau a firelor de păr