Asociația LIVE TO SAVE LIVES - Trăiesc pentru a salva vieți

Asociația LIVE TO SAVE LIVES
Trăiesc pentru a salva vieți

Organizația noastră

Organizația Non Guvernamentală

organizație neguvernamentală (ONG) este o instituție care lucrează independent față de activitatea guvernului sau agențiile statului, deși unele ONG-uri sunt parțial sau integral finanțate de acesta.

Termenul „ONG” nu este întotdeauna folosit în mod consecvent. În unele țări, termenul ONG este aplicat unei organizații care, în altă țară, ar fi numită organizație nonprofit și viceversa.

În Romania Legea nr.246/2006 definește aceste organizații ca: „persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor grupuri de persoane, colectivități locale ori, sau după caz, în interesul unor persoane sau personal cu scop nepatrimonial.”

Partidele politice și sindicatele sunt considerate ONG-uri doar în unele țări.

Există multe clasificări diferite ale ONG-urilor în uz. (Fundații, Asociații și Federații) Cea mai comună focusare este acordată „orientării” și „nivelului de funcționare”.

Orientarea ONG-urilor se referă la tipul activităților pe care le desfășoară. Aceste activități ar putea include: drepturile omului, protecția mediului, îmbunătățirea sănătății, dezvoltarea muncii.

Nivelul de funcționare al ONG-urilor indică gradul de funcționare a unei organizații, cum ar fi la nivel local, regional, național sau internațional.

In ce domenii se pot organiza activități de tip ONG? Majoritatea activităților de acest tip se organizează în domeniile de sănătate, cultură, artă, sport, servicii sociale, învățământ, educație, cercetare, protecția mediului și încă multe altele.

Scopul organizației noastre

ASOCIATIA LIVE TO SAVE LIVES, tradusă Asociația „TRĂIESC PENTRU A SALVA VIEȚI” este persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial, apolitică, independentă și non-guvernamentală, cu beneficiu public-privat.


Scopul asociației este de a facilita pacienților cu afecțiuni medicale grave accesul la tratamente de specialitate în țară și străinătate, transportul lor pe cale aeriană și rutieră, tratamente suportive și paliative la domiciliu a persoanelor imobilizate la pat sau a celor cu mobilitate redusă, repatrierea cetățenilor români de pretutindeni.

Cine suntem?

ALSL, este un ONG recent înființat, care își propune să dezvolte o colaborare cu agențiile guvernamentale, ministere și instituțiile publice din România în găsirea unor soluții de dezvoltare a sistemului medical și includerea în programele naționale de sănătate a noilor terapii, medicamente și metode noi  diagnostic și tratare a afecțiunilor onco-hematologice.


Prin colaborarea pe care o avem deja cu Ministerul Afacerilor Externe, ne dorim simplificarea procedurilor de repatriere medicală și colaborarea pentru a găsi soluții fiecărui caz împarte.